Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017.godinu.