Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2019. godinu