Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2021. godinu;

Puni naziv tačke: 

Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2021. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
27