Program rada i Finansijski plan JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu