Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2021
Nosilac posla: 
JU Psihijatrijska bolnica
Ministarstvo zdravstva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu