Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
03.2020
Nosilac posla: 
JU Psihijatrijska bolnica
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu