Program rada i finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu