Program rada i Finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu