Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2019. godinu