Prof.Emeritus Zdravko Grebo, Sabit Hadžić.

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Posthumno
Godina: 
2019