Prof.dr.Nijaz Duraković

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Posthumno
Godina: 
2012