Prof.dr.Enes Karić, Dragutin Braco Kosovac, Nedžad Ibrišimović, Irfan Hozo, Ibrahim Spahić

Vrsta nagrade: 
Plaketa Kantona Sarajevo
Dodatak: 
Pojedinci
Godina: 
2009