Privrednicima u KS na raspolaganju 85,5 miliona KM kreditnih sredstava, Ministarstvo subvencionira cjelokupnu kamatu

Ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić i predsjednik uprave Bosna Bank Internatonal d.d. Sarajevo Amer Bukvić potpisali su danas Ugovor o poslovnoj saradnji.
"Ministarstvo privrede na ovaj način omogućava subjektima male privrede da obezbijede finansijska sredstva po povoljnim kreditnim uvjetima, uz subvencioniranu kamatnu stopu na kreditna sredstva, niže efektivne kamatne stope i troškove obrade kredita. Namjena kreditnih sredstava je ulaganje u stalna sredstva, investicije i/ili obrtna sredstva na način koji omogućava povećanje obima proizvodnje i/ili usluga, te u skladu sa tim i obezbjeđenje novih radnih mjesta”, izjavio je ministar Bašić.
Naglasio je da je za kreditiranje subjekata male privrede BBI banka obezbijedila kreditnu liniju od 85,5 miliona KM, uz kamatnu stopu od 2,68 posto i troškove obrade kredita od 0,14 posto, a Ministarstvo privrede je omogućilo privrednim subjektima subvencioniranje kamatne stope na odobrena kreditna sredstva u cjelokupnom iznosu. Za tu namjenu u Budžetu Kantona Sarajevo obezbijeđena su sredstva u iznosu od dva miliona KM.
"Na ovaj način subjektima male privrede u Kantonu Sarajevo, uz subvenciju Ministarstva privrede, omogućava se da po objavljivanju javnog poziva apliciraju za kreditna sredstva po stopi od nula posto", istakao je ministar Bašić.
Kreditna sredstva uz subvencioniranje troškova kamate iz Budžeta Kantona Sarajevo namijenjena su subjektima male privrede prvenstveno u metalnoj, drvnoj,  prehrambeno-prerađivačkoj, IT industriji i turizmu, te za zapošljavanje novih radnika i uredno obavljanje registrovane djelatnosti.
Vlada i Ministarstvo privrede KS provođenjem ove i niza drugih poticajnih mjera stvaraju poslovno okruženje koje će pogodovati osnivanju novih subjekata male privrede, zapošljavanjima, te razvoju i uspješnosti već postojećih preduzeća.
BBI Banka će nakon zaključivanja ugovora, u roku od najkasnije 10 dana, objaviti javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava uz obavezu da privredni subjekti najmanje 50 posto iznosa odobrenih kreditnih sredstava plasiraju za nabavku osnovnih sredstva i investicije, a maksimalno 50 posto iznosa kreditnih sredstava za obrtna sredstva. Maksimalan iznos kreditnih sredstava po jednom korisniku ograničava se iznosom do milion KM i sa maksimalnim rokom otplate u zavisnosti od visine kreditnog zahtjeva do 84 mjeseca.
Inače, Ugovor o poslovnoj saradnji između Ministarstva i BBI banke zaključen je na osnovu javnog poziva koji je za ovu godinu objavilo Ministarstvo radi obezbjeđivanja povoljne kreditne linije za privrednike a nakon što je ova banka od svih komercijalnih banaka-aplikanata dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu.