Prijedlogodluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ "Trg oslobođenja-Centar";