Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/20, 46/20 i 12/21)-skraćeni postupak;