Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo-skraćeni postupak