Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;