Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo