Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo