Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo