Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija” d.o.o. Sarajevo;