Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju članova Nezavisnog odbora