Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje ugostiteljsko-turističke škole Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;