Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo po Ugovoru broj 1. o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za Projekat gradskih saobraćajnica

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo po Ugovoru broj 1. o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za Projekat gradskih saobraćajnica

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs