Prijedlog odluke o prihvatanju Informacije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2015. godinu (zbirno).