Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice -pijace" d.o.o. Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice -pijace" d.o.o. Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Amandmani

KomentarTekst amandmana
Izmjenjena odlukaAmandman
Za: 
19