Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice -pijace" d.o.o. Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice -pijace" d.o.o. Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Komentar: 
Izmjenjena odluka
Tekst amandmana: 
Amandman
Za: 
19