Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola ,,ŠIP”;