Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “GRADSKI SAOBRAĆAJ” D.O.O. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “GRADSKI SAOBRAĆAJ” D.O.O. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
29