Prijedlog odluke o izmjeni broja adrese osnovne škole na području Općine Ilidža "MZ Osjek";