Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “TRŽNICE-PIJACE” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “TRŽNICE-PIJACE” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
28