Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “TOPLANE-SARAJEVO” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “TOPLANE-SARAJEVO” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
27