Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/13, 36/13 - Ispravka, 23/16, 27/16, 7/17, 41/19, 42/19, 44/22 i 48/22).