Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;