Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o zakupu zemljišta na lokalitetu Općine Novi Grad Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića bb, koji namjeravaju zaključiti Zavod za izgradnju Kantona Saraj

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o zakupu zemljišta na lokalitetu Općine Novi Grad Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića bb, koji namjeravaju zaključiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao zakupodavac i „Boston-company“ d.o.o. Sarajevo kao zakupoprimac;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
20
Protiv: 
2
Suzdržan: 
4