Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina između „Betanijacentar“ d.o.o. Sarajevo kao kupca i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao prodavca radi oblikovanja građevinske parcele u skladu sa članom 363.

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina između „Betanijacentar“ d.o.o. Sarajevo kao kupca i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao prodavca radi oblikovanja građevinske parcele u skladu sa članom 363. stav (3) tačka 5) Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26