Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o koncesiji između Kantona Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo kao Koncesora i privrednog društva “Amina trade” d.o.o. Sarajevo kao Koncesionara;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o koncesiji između Kantona Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo kao Koncesora i privrednog društva “Amina trade” d.o.o. Sarajevo kao Koncesionara;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
19
Protiv: 
10
Suzdržan: 
2