Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva Kantona Sarajevo u korist sticaoca Općine Ilidža, bez naknade