Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu zemljišta u krugu gradske deponije Smiljevići, zaključen između KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo kao zakupodavca i Regulatorne agencije za komunikacije BiH kao zakupca na nekretnini ozna

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu zemljišta u krugu gradske deponije Smiljevići, zaključen između KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo kao zakupodavca i Regulatorne agencije za komunikacije BiH kao zakupca na nekretnini označenoj kao k.č. broj: 6525 KO Donji Butmir, s.p., k.č. 2120/14 pod oznakom “oranica” ukupne površine 8150 m2 (što po novom premjeru odgovara parceli k.č. 395 KO Novo Sarajevo IV, koja je upisana u katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo u PL/KKU br.2000);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
29