Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine bez naknade, između Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo, koji bi u ime Kantona Sarajevo potpisao premijer Kantona Sarajevo, a u ime prenosioca prava gradonačelnica Gr

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine bez naknade, između Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo, koji bi u ime Kantona Sarajevo potpisao premijer Kantona Sarajevo, a u ime prenosioca prava gradonačelnica Grada Sarajeva, a koji se odnosi na zemljište ispod škole i dvorište Javne ustanove Osnovna škola „Velešićki heroji“.

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
20