Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ Sarajevo za 2020. godinu