Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MESS - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2017. godinu