Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS” za 2020. godinu