Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2016. godinu