Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” za 2020. godinu