Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Sarajevska filharmonija” za 2020. godinu