Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2018. godinu;