Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS” sa finansijskim planom za 2024. godinu