Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva, sa finansijskim planom za 2024. godinu