Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu;