Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš";